Elevate je církev, které budete rozumět. 

Jsme církví, pro kterou je základem Bible, tedy Boží slovo. Z Bible vycházíme, necháváme se jí poučovat a proměňovat. Věříme, že k nám Bůh stále skrze Bibli promlouvá a vede nás k tomu, abychom neseděli nečinně, ale abychom pomáhali svému okolí a byli našemu městu užiteční. 

Naše církev působí v Českých Budějovicích již 30 let a za tu dobu se nám podařilo vybudovat společenství, ve kterém jsou zastoupeny různé generace. Velmi si vážíme rodiny, vnímáme ji jako hodnotu a snažíme se propojovat generace, mladé se staršími a naopak. 

Jsme součástí Apoštolské církve, nenajdete nás tedy v kostele. Snažíme se ukazovat realitu toho, co pro nás Bůh v našem osobním životě udělal a naším cílem je být církví, které budete rozumět.  

Můžete nás sledovat na sociálních sítích, kde uvidíte, co plánujeme, co se děje, i fotky z předešlých akcí. Bohoslužby  můžete také sledovat na Youtube či si je poslechnout na Spotify či Apple Music.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Jan 3:16 (Bible)