Můžete nás navštívit každou neděli od 10:00 na adrese Krajinská 17, České Budějovice (5. patro)

Věříme, že život bez Boha na světě nemá smysl. Proto se pravidelně scházíme, abychom se o něm učili, abychom mu společně děkovali a abychom se modlili za naše potřeby. 

Proto i na našich bohoslužbách uslyšíte písně o Bohu, krátké slovo kazatele a modlitby. Snažíme se, aby naše bohoslužby byly srozumitelné i pro člověka, který v církvi nikdy nebyl. 

Dáváme velký důraz na společně trávený čas a proto se po každé bohoslužbě přesouváme do vlastní kavárny, která je součástí našeho sálu a kde máme příležitost sdílet spolu své životy nad výbornými zákusky a kávou. 

Naše bohoslužby můžete sledovat na Youtube nebo si je poslechnout na Spotify či Apple Music.