Elevate mládež

"Místo, kde se každý může cítit přijatý" -  to je nejčastější popis naší party. Nebojíme se dobrodružství a budování vzájemných vztahů, ani složitějších témat, o kterých rádi diskutujeme. 

Pokud hledáte místo, kde si dobře popovídáte, najdete nové přátele a řadu zážitků, přijďte mezi nás. 

Každý pátek od 17:30, Krajinská 17

Pro více informací kontaktujte Davida 

na tel. 734 167 523

Girl Talk!

Girl Talk působí při církvi ELEVATE České Budějovice a cílem jeho aktivit je doprovázet mladé dívky trnitou cestou dospívání. Při společných setkáních dáváme důraz na otevřenost, autentičnost, ale také diskrétnost.

  • Pomůžeme vám vidět vaše problémy v širším kontextu.
  • Budeme vám naslouchat.
  • Dáme vám praktické tipy, jak ve vaší situaci udržovat mentální hygienu.
  • Nabídneme vám naši duchovní a modlitební podporu.

Pokud máte otázky, neváhejte nám napsat SZ nebo si domluvte osobní schůzku skrze naše sociální sítě Facebook nebo Instagram - tam se dozvíte také o našich mimořádných událostech. 

Pokud chcete přijít samy, s kamarádkou nebo s mamkou, není problém. Těšíme se na vás!

Každé sudé pondělí od 17:00 

Pro více informací kontaktujte Milanu 

na tel. 739 324 418

Royal Rangers

Royal Rangers je mezinárodní křesťanská nezisková organizace, která pracuje s dětmi a poskytuje jim podněty pro jejich všestranný rozvoj. 

Na schůzkách Royal Rangers děti hrají dobrodružné hry, učí se orientovat se v různých prostředích, ale dostávají také etickou průpravu pro život. 

Royal předává křesťanské hodnoty jako je laskavé a citlivé zacházení s druhými, přátelství, upřímnost, pravdivost, či budování charakteru a slušnosti. Posiluje schopnost dětí pracovat v týmu a stávat se dobrými přáteli.

Každé úterý od 17:00, Krajinská 17

Pro více informací kontaktujte Petra 

na tel. 739 189 393

Ovečka o.p.s.

Ovečka, o.p.s. vznikla při naší církvi před několika lety. Od té doby působí v Českých Budějovicích a okolí a její  snahou je pomoci rodičům maximálně rozvinout děti s Downovým syndromem, aby se pak mohly co nejlépe začlenit do společnosti. 

Neexistuje žádná rovnocenná náhrada za přirozený rozvoj dítěte v rodině. To, jak se dítě s DS vyvíjí v domácím prostředí, zcela a zásadním způsobem určuje jeho další život a přijetí společností. 

Ovečka, o.p.s. je tu proto, aby vám podala pomocnou ruku v nové životní situaci, či vám pomohla zkontaktovat se s lidmi, kteří jsou v situaci podobné. 

Více o OVEČCE najdete na www.ovecka.eu

Studium Bible

Studium základních biblických témat nabízí vhodnou příležitost pro začátečníky, kteří se chtějí s Biblí seznámit. 

Nemáme iluze - víme, že Bible je někdy velmi složitá a záhadná kniha. Přesto ale dovede hovořit i do našich životů dnes. Pojďte s námi některé z těchto záhad odkrývat a učit se lépe Bibli porozumět. 

Program je vhodný pro kohokoli, kdo má otázky, zapojí se do diskuse, nebo si ho jen z povzdálí rád poslechne.

Každé liché pondělí od 17:00, Krajinská 17

Pro více informací kontaktujte Milanu 

na tel. 739 324 418